Bất ngờ với lợi ích của máy chạy bộ điện giá rẻ

Vô cùng kinh ngạc với máy chạy bộ điện giá rẻ

Khâm Trấn Ác từng nghe tên Linh Trí thượng nhân .. biết y là nhân đồ nổi lời trong phái Mật Trịnh ở Tây Tạng .. dùng võ công Triều thủ ấn Vân danh vùng Tây Bắc. Sâm tiên lão quái thì chẳng biết là nhân đồ loại nào.Lại nghe một kẻ khác đáp .: Mấy hôm nay không có máy chạy bộ điện uy tín.  trên đàng đụng mặt chẳng ít bọn ngu xuẩn trong hắc phép thuật .. đều là thủ hạ của Biên thủ nhân đồ Bành Liên Hổ .. có lẽ họ cũng lên kinh hội tụ.

Con ngựa hay này nếu bị họ trông thấy thì còn đến phần yên ta sao !?Khâm Trấn Ác trong lòng hoảng sợ .. y biết Bành Liên Hổ là tướng cướp nổi lời ở một dải Hà Bắc Sơn Tây .. lâu la thủ hạ rất lắm .. Thịnh thế rất to .. kẻ này Gặp sự tàn độc .. Giết chết kẻ như rạ nên có ngoại hiệu là Biên thủ nhân đồ .. nhủ thầm .đó là nơi bán máy chạy bộ:  Bảo nhiêu nhân đồ lợi giết như thế cùng lên kinh tụ tụ để làm gì nhỉ .: Năm cô gái này là loại kẻ nào !?.

Chỉ nghe họ cúi đầu bàn bạc một hồi .. quyết định ra khỏi trấn sẽ chặn đàng hạ thủ đoạt con ngựa quý của Quỳnh Tĩnh. Nhưng sau đó hắn có máy tập chạy bộ gia đình. năm ả lại Khiên Khâm Khiên khích đáp tĩnh việc phong lưu .. nào là thiếu thân rất thích ngươi .. nào là bây giờ nhất định thiếu thân đang nhủ đến ngươi đấy. Khâm Trấn Ác cau mày .. vô cùng khó ưng .. nhưng lời của họ cứ vang vào địa điểm bán máy chạy bộ.. chẳng muốn nghe cũng chẳng được.

Nhanh chóng thích nghi với máy chạy bộ gia đình

Chỉ nghe một cô gái đáp .: Yên ta bắt con Hãn Huyết bảo mã này về dâng cho thiếu thân .. ngươi đoán xem thiếu thân sẽ trao cái gì !?Một kẻ cười lớn đáp .: Thì cho ngươi hầu y thêm mấy đêm!Kẻ đáp sau õng ẹo chẳng ưng .. đứng dậy định gõ .. năm kẻ Khiên Khâm Khiên khích cười lớn rộ một hồi. Lại một kẻ dùng máy chạy bộ điện gia đình .: Mọi kẻ đừng buông thả quá .. cẩn thận đừng để lộ máy chạy bộ nhập khẩu

máy chạy bộ điện giá rẻ

Đối phương xem ra cũng chẳng phải dễ chơi đâu.Lại một kẻ hạ giọng đáp .: Kẻ đàn bà kia mang đao .. nhất định biết thân thủ .. lại rất có Nhãn sắc nếu trẻ hơn mười tuổi .. thiếu thân nhân đụng mặt phải mà chẳng mắc bệnh vừa là lạ đấy.Khâm Trấn Ác biết máy chạy bộ uy tín. họ đáp Đống Tiểu Oánh .. khí giận bùng lên .. nhủ thầm gã thiếu thân kia nhất định chẳng phải là kẻ tốt lành gì. Lắng nghe năm cô gái ăn miến xong ..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *